Współzawodnictwo sportowe szkół - 2006

Współzawodnictwo sportowe 2006

      Szkolny Związek Sportowy jest powszechną organizacją sportowo-wychowawczą uczniów, nauczycieli, rodziców i działaczy sportu szkolnego. Głównym i najważniejszym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży. 
      Szkolny Związek Sportowy  został powołany dla tworzenia i koordynowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania oraz wytyczne programowe władz sportowych i oświatowych są realizowane przez Zarząd Powiatowy SZS w Węgrowie. 
      Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego w działalności sportowej działa na zasadzie rejonu i działalnością obejmuje Zarządy Miejskie i Gminne w Węgrowie, Łochowie, Grębkowie, Korytnicy, Liwie, Miedznie, Sadownem, Stoczku i Wierzbnie. 
      Pracujemy w oparciu o roczny plan pracy oraz kalendarz imprez sportowych charakteryzujący się szerokim zasięgiem ilości startującej młodzieży, szkół oraz szerokim programie i wachlarzu dyscyplin sportowych podporządkowanym wprowadzonej w życie reformie uwzględniającej trzystopniową edukację młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
      W roku szkolnym 2005/06 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy imprezy sportowe dla 3 grup wiekowych dziewcząt i chłopców w następujących dyscyplinach sportowych: 
- szkoły podstawowe w 18 dyscyplinach sportowych, gdzie łącznie startowało 1840 uczniów; 
- gimnazja w 18 dyscyplinach sportowych, w zawodach startowało 1580 uczniów; 
- szkoły ponadgimnazjalne w 15 dyscyplinach sportowych, startowało 620 uczniów. 
      Ogółem w zawodach na szczeblu powiatu wzięło udział 4040 uczniów. Jest to dowód na to, że młodzież chce brać aktywny udział w formach pozalekcyjnych, trzeba jedynie stworzyć im do tego odpowiednie warunki i możliwości. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali dyplomy, a zwycięskie zespoły puchary i nagrody. 
      Wśród szkół podstawowych z terenu powiatu węgrowskiego -  współzawodnictwo sportowe zostało podzielone na dwa typy szkół; z liczbą uczniów: poniżej 150 i powyżej tej liczby. 
      W szkołach „mniejszych” liczbowo od lat prym wiedzie Szkoła Podstawowa  w Grabinach. Szkoła ta zebrała 156 punktów, podczas gdy druga w kolejności – Szkoła Podstawowa w Grygrowie – uzyskała ich 103. Na miejscu trzecim uplasowała się Szkoła Podstawowa w Zawadach (74 pkt.), a następnie szkoły podstawowe w Kołodziążu, Jartyporach, Starejwsi, Liwie, Zambrzyńcu, Wyszkowie oraz w Pniewniku. To pierwsza dziesiątka. We współzawodnictwie uczestniczyło 20 szkół tego typu. 
      W drugim typie szkół podstawowych – z liczbą uczniów powyżej 150 osób dominuje od lat Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie. Szkoła ta za miniony rok szkolny zebrała aż 546 pkt. Podczas, gdy druga szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie – 162,5 pkt. Na podium stanęła również Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie (149,5 pkt.). Dalej w kolejności występują szkoły podstawowe z Korytnicy, Ostrówka, Sadownego, Miedzny, Grębkowa, Stoczka, Kamionny i Wierzbna. 
      Od kilku już lat, szczególnie zacięta rywalizacja we współzawodnictwie szkół z terenu powiatu węgrowskiego odbywa się między szkołami gimnazjalnymi. I tak za rok szkolny 2005/2006 najlepiej wypadło Gimnazjum Publiczne w Sadownem, zbierając 413,75 pkt. Na miejscu drugim, lecz o 82 punkty mniej – Gimnazjum Gminy Liw. Podium osiągnęło również Gimnazjum w Węgrowie z dorobkiem 321,75 pkt. Pozostałe gimnazja uplasowały się w następującej kolejności: Łochów, Stoczek, Ostrówek, Grębków, Gwizdały, Miedzna, Gimnazjum Specjalne w Węgrowie, Korytnicy, Krypy i Wierzbno. 
      Wśród szkół ponadgimnazjalnych od lat dominuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, głównie dzięki wielkości tej szkoły, lecz gdyby nie było zaangażowania młodzieży i nauczycieli wychowania fizycznego, to i wielkość  nic by nie pomogła. Zespół ten zebrał we współzawodnictwie 526 pkt. Natomiast  druga w Węgrowie szkoła ponadgimnazjalna – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza uzyskała 410 punktów zajmując drugie miejsce. Kolejne lokaty należą do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie (219 pkt.), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (82,5 pkt.), Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku, obydwie po 9 pkt. 
      Działalność sportowa SZS w Węgrowie opiera się również na regulaminie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na lata 2003-2006, wydanym przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. W igrzyskach tych odnosiliśmy istotne sukcesy. W mistrzostwach regionu siedleckiego (wschodnie Mazowsze) osiągnęliśmy następujące wyniki: 
1 miejsce – SP Węgrów – mini piłka siatkowa dziewcząt 
1 miejsce – SP Węgrów – mini piłka ręczna chłopców 
1 miejsce – SP Węgrów – pływanie dziewcząt – sztafeta 8 x 25 m 
1 miejsce – SP Węgrów – pływanie chłopców – sztafeta 8 x 25 m 
1 miejsce  - Wioleta Słowik - SP Grygrów – w biegu na 1000 
1 miejsce – Mateusz Truszkowski – SP nr 3 Łochów – w biegu na 1000 
1 miejsce – GM Węgrów – piłka siatkowa dziewcząt 
1 miejsce – GM Gminy Liw– piłka ręczna chłopców 
1 miejsce – GM Gminy Liw – piłka nożna chłopców 
1 miejsce – ZSP Węgrów – piłka ręczna dziewcząt 
1 miejsce – LO Węgrów - piłka siatkowa dziewcząt 
2 miejsce – Jarosław Pełka – SP Węgrów – w biegu na 1000 
2 miejsce – Adam Besztak - GM Węgrów – w skoku w dal 
2 miejsce – GM Stoczek – piłka ręczna dziewcząt 
2 miejsce – GM Sadowne – sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt 
2 miejsce – GM Sadowne – narciarstwo dziewcząt - drużynowo 
2 miejsce – GM Sadowne – narciarstwo chłopców - drużynowo 
3 miejsce – SP Węgrów – mini piłka ręczna dziewcząt 
Zwycięzcy zawodów regionalnych startowali w VIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej organizowanych dla szkól podstawowych w Siedlcach, a dla gimnazjów w Płocku zajmując następujące miejsca: 
2 miejsce – GM Węgrów - w piłce siatkowej dziewcząt 
2 miejsce – Adam Besztak – GM Węgrów – w skoku w dal 
3 miejsce – Jarosław Pełka – SP Węgrów – w biegu przełajowym na 1000 m 
3 miejsce – Anna Szyszka – GM Sadowne – w biegu na 800 m 
4 miejsce – Mateusz Truszkowski – SP nr 3 Łochów – w biegu przełajowym na 1000 m 
6 miejsce – Słowik Wioleta – SP Grygrów – w biegu przełajowym na 1000 m 
6 miejsce – SP Węgrów - w mini piłce siatkowej dziewcząt 
7 miejsce – SP Węgrów – sztafeta 8 x 25 m w pływaniu dziewcząt 
8 miejsce – SP Węgrów – sztafeta 8 x 25 m w pływaniu chłopców 
9 miejsce – SP Węgrów – w mini piłce ręcznej chłopców 
9 miejsce – GM Gminy Liw – w piłce nożnej chłopców 
11 miejsce – GM Gminy Liw – w piłce ręcznej chłopców 
      Węgrów był gospodarzem i organizatorem zawodów VIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, które zostały przeprowadzone w hali sportowej Gimnazjum Gminy Liw. 
      SZS będąc stowarzyszeniem kultury fizycznej, swoją działalność opiera na zasadach prawa o stowarzyszeniach nie prowadząc działalności gospodarczej, nie zatrudnia również etatowych pracowników. Problemem, który pojawia się co roku w działalności Szkolnego Związku Sportowego jest brak środków na organizację imprez sportowych. W roku 2005 -2006 rozwiązany został przez zrozumienie i przychylność Rady i Zarządu Powiatu poprzez przyznanie dotacji celowych. W imieniu dzieci i młodzieży, a także nauczycieli wychowania fizycznego wszystkim członkom Rady Powiatu, Zarządu, Staroście składamy serdeczne podziękowania. 
      Działalność SZS byłaby wręcz  niemożliwa gdyby nie powszechny udział w pracach organizacyjnych nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów szkół, sekretarzy miejskich i gminnych SZS, którym również składamy serdeczne podziękowania za włożony trud i wysiłek, poświęcenie również swojego prywatnego czasu. 

Jan Tempczyk 

Tadeusz Krupa 
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-03-07 09:28:16
Data utworzenia:2013-03-07 09:28:16
Data modyfikacji:2014-12-05 10:15:20
Liczba wyświetleń:432