Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXXV/239/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 1060/284/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 dla Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 stanowiącym Załącznik Nr 1                       do niniejszej uchwały.

§ 2

 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta za rok 2005 określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zawiadomienie o przyznaniu stypendium określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór umowy przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Powiat Węgrowski zabezpiecza w budżecie powiatu na rok 2006 i rok 2007 środki własne              na realizację (obsługę) Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR w roku akademickim 2006/2007.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Regulamin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:31:37
Data utworzenia:2007-01-07 03:31:37
Data modyfikacji:2007-01-07 03:31:38
Liczba wyświetleń:499