Uchwała Nr XXXVI/243/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Miedznie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodni Rodzinnej” w Miedznie

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), oraz art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Miedznie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodni Rodzinnej” w Miedznie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:36:22
Data utworzenia:2007-01-07 03:36:22
Data modyfikacji:2007-01-07 03:36:22
Liczba wyświetleń:550