Uchwała nr 307/173/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie do realizacji w imieniu Powiatu Węgrowskiego zadań wynikających z ramowej umowy na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” zawartej dnia 12 listopada 2009 roku

 

Na podstawie art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1592 ze zmianami.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1

 

Udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, Panu Andrzejowi Suchenkowi do realizacji w imieniu Powiatu Węgrowskiego ramowej umowy o współpracy przy realizacji projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” z dnia 12 listopada 2009 roku – zadania związanego z zakwaterowaniem uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Siatkówki Dziewcząt i Chłopców, realizowanego w Węgrowie, Łochowie i Sadownem w dniach 19 – 29 sierpnia 2010 roku.

 

§ 2

 

Upoważnia się Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, Pana Andrzeja Suchenka do:

- zawarcia stosownej umowy z Fundacją „Polska Siatkówka” na realizację zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały

- dysponowania środkami finansowymi określonymi w przedmiotowym przedsięwzięciu.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

 

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski         

Leonard Rusjan - Wicestarosta                       

Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2010-08-16 13:29:36
Data utworzenia:2010-08-16 13:29:36
Data modyfikacji:2010-08-16 13:31:40
Liczba wyświetleń:368