Uchwała Nr XXIX/ 239 /2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/153/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 12 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu  w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/153/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013, w brzmieniu określonym    w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    PRZEWODNICZĄCA

        RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk                                                  

 

 

           

                  

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik.xls177,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-22 09:21:14
Data utworzenia:2009-07-22 09:21:14
Data modyfikacji:2009-07-22 09:26:27
Liczba wyświetleń:502