Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Porządek XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 r.

 
         Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XVII nadzwyczajną sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu   30 lipca o  2004 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum. 
3.     Przedstawienie porządku obrad.
4.     Podjęcie uchwał w sprawach:
1)     przyjęcia " Planu rozwoju lokalnego powiatu węgrowskiego na lata 2004-2006",
2)     zaciągnięcia zobowiązania  w zakresie przebudowy dróg powiatowych:
-nr 36103 Jasiorówka-Brzuza-Sadowne ,
- ul. Piwnej w Węgrowie.
3)     zmian w budżecie powiatu na rok 2004.
4)     upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań  z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych
5)     upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadań  z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:07:20
Data utworzenia:2006-12-29 23:07:20
Data modyfikacji:2006-12-29 23:07:20
Liczba wyświetleń:693