uchwała nr XIV/112/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadznia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów

 

          Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje :

 

§ 1

1.      Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2008r zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów.

2.      Powierza się Gminie Łochów prowadzenie w 2008r zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów.

 

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zarząd Dróg Powiatowych
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:23:36
Data utworzenia:2008-02-08 10:23:36
Data modyfikacji:2008-02-08 10:28:27
Liczba wyświetleń:813