Uchwała nr XIII/100/07 Rady Powiatu Węgrowskiegi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/07 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.

   

 

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami/  oraz art. 82 ust.1 i art.83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami / , Uchwały Nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r., uchwały nr  VI/42/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007r.w sprawie zmian w budżecie i uchwały nr  VII/54/07  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu,  uchwały nr VIII/63/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia

29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie , Uchwały IX/682007 z dnia 10 sierpnia w sprawie zmian w budżecie oraz uchwały nr X/73/2007 w sprawie zmian w budżecie z dnia 11 września  Rada Powiatu w Węgrowie postanawia:

 

§ 1

 

W uchwale Rady Powiatu z dnia 19 października 2007 r. nr XI/83/07 w § 1 kwotę 1 431 448 zł zastępuje się kwotą 88 898 zł (słownie: Osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych)

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-01-10 11:21:09
Data utworzenia:2008-01-10 11:21:09
Data modyfikacji:2008-01-10 11:23:58
Liczba wyświetleń:522