Szkolenia dla nauczycieli

Jedną z głównych form aktywności w projekcie „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom” realizowanym przez Powiat Węgrowski w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie jest prowadzenie szkoleń dla nauczycieli obu regionów partnerskich w zakresie tematyki wynikającej z treści wniosku aplikacyjnego. Wiedza zdobyta podczas szkoleń, nabyte doświadczenia i umiejętności mają przekładać się na podniesienie jakości funkcjonowania placówek poprzez wykorzystanie ich w pracy z uczniami.


W ostatnim okresie w SOSW w Węgrowie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli. Dotyczyły one tematyki związanej z edukacją prozdrowotną i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz metod i technik gry w tenisa stołowego i ich praktycznego wykorzystania.

Szkolenia cieszyły się zainteresowaniem nauczycieli, szczególnie z zespołu projektowego. Zostały zorganizowane na wysokim poziomie.  Zawierały  wiele  treści  przydatnych  w pracy i w realizacji działań projektowych. Dostarczyły praktycznych umiejętności oraz stały się okazją do wymiany doświadczeń.

 

Agnieszka Wiśniewska - Asystent Koordynatora Projektu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-07-03 11:17:59
Data utworzenia:2013-07-03 11:17:59
Data modyfikacji:2013-07-03 11:18:20
Liczba wyświetleń:276