Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Program.doc158,00kBBrak podpisu
Zalacznik_nr_1_do_PPOZP_2011-2015.doc36,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 12:54:55
Data utworzenia:2011-07-05 12:54:55
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:451