Uchwała Nr XII/86/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

     Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

     Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy 218/2002/OR/2615 z dnia 7 sierpnia 2002 roku dotyczącej użytkowania lokali zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o łącznej powierzchni 330m2 , usytuowanych na I piętrze budynku przy ul. Piłsudskiego 23, na okres do 4 grudnia 2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi POwiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:15:59
Data utworzenia:2007-01-07 00:15:59
Data modyfikacji:2007-01-07 00:15:59
Liczba wyświetleń:558