Nagrody Starosty Węgrowskiego - 2009 r.

      Powiatowe Święto Edukacji Narodowej ma już swoją dziesięcioletnia tradycję, jednak dopiero drugi rok z kolei honory gospodarza uroczystości pełnia dyrektorzy poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, będący w tym przypadku organem prowadzącym dla tych szkół. Jest to dzień, gdy podsumowuje się dorobek pracy nauczycielskiej, ale również okazja docenienia trudu ich pracy, podnosząc tym samym rangę i znaczenie nauczycieli i wychowawców w lokalnym środowisku. 
      Powiatowe uroczystości tego święta miały miejsce 15 października 2009 roku  w nowo odnowionym budynku (termomodernizacja obiektu wraz z wymianą dachu) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.  
      Uroczystość została urozmaicona perfekcyjnie przygotowaną częścią artystyczną, na którą złożyły się obszerne fragmenty „Moralności pani Dulskiej” w wykonaniu licealistów tego Zespołu. Uczniowie, wykazując swój kunszt aktorski, wcieli się, w jakże dobrze nam znane postaci, również z codziennego życia. 
      Jednak jednym z najistotniejszych punktów spotkania było uroczyste wręczenie Nagród Starosty Węgrowskiego dla 10 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym. W szkołach tych pracuje ponad 330 nauczycieli.  
      Listę nagrodzonych tworzą: z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – p. Janusz Baum (Dyrektor Zespołu), p. Beata Oprządek (n-lka historii), p. Andrzej Kulicki (n-l przedmiotów zawodowych); z Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie – p. Aldona Marcinowska (n-lka j. angielskiego); z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – p. Sławomir Ryszawa (Dyrektor Zespołu), p. Ewa Sówka (n-lka j. polskiego); z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie – p. Małgorzata Szeja (n-lka j. polskiego); z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku – p. Paweł Gelbrecht (Dyrektor Szkoły), ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Węgrowie – p. Agnieszka Wiśniewska (Wicedyrektor Ośrodka) i z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie - p. Lidia Suchta (doradca metodyczny). 
      Na nagrody pierwszego i drugiego stopnia przeznaczono łącznie 24.500 zł, co stanowi 20% Funduszu Nagród, gdzie pozostałą pulę nagród swoim nauczycielom przydzielają dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. 
      Kolejnym ważnym elementem spotkania było zauważenie i docenienie podziękowaniami i pięknym albumem p. Urszuli Kasiak, wychowawczyni jednej z klas gimnazjalnych Gimnazjum w Sadownem, która w ogólnopolskim projekcie pod honorowym patronatem Prezydenta RP „Szkoła bez przemocy” została wyróżniona tytułem „Wychowawca Roku Województwa Mazowieckiego”    
      Tego samego dnia w Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach, znajdującego się przy ulicy Dreszera miała miejsce uroczystość regionalna (obszar delegatury siedleckiej) nauczycielskiego święta. Spośród wniosków skierowanych do Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Starostę Węgrowskiego oraz dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym nagrodzeni zostali:
- Nagrodą Ministra Edukacja Narodowej – p. Andrzej Suchenek, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie;
Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty – p. Hanna Kasperowicz, Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Węgrowie;
- resortowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej: p. Dariusz Jaszczur, (LO w Węgrowie), p. Teresa Gilewicz (LO w Wegrowie), p. Maria Krasnodębska (SOSW w Węgrowie).
                                                                                                                      Tadeusz Krupa
 
 
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2010-02-11 10:30:47
Data utworzenia:2010-02-11 10:30:47
Data modyfikacji:2010-02-11 10:42:52
Liczba wyświetleń:721