Uchwała nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

 

Rada Powiatu w Węgrowie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Węgrowskiego  na lata 2007-2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

W kolejnych latach realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych .

 

§ 3

1.       WPI jest uwzględniany przy opracowywaniu projektów budżetu Powiatu Węgrowskiego w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata budżetowe  

2.       Uchwalenie w budżecie zmiany limitu wydatków na kolejne lata w zakresie zadań inwestycyjnych jest równoznaczne z dokonaniem takich samych zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i nie wymaga podejmowania odrębnej uchwały o zmianie tego planu

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie .

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik 1WPI IV(1).xls132,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 15:39:24
Data utworzenia:2007-08-20 15:39:24
Data modyfikacji:2007-08-20 15:44:32
Liczba wyświetleń:625