Uchwała nr 146/88/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1i2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 3

 

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu,

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.xls18,50kBBrak podpisu
załącznik nr 2.xls22,50kBBrak podpisu
załącznik nr 3.xls41,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-10-20 10:55:43
Data utworzenia:2008-10-20 10:55:43
Data modyfikacji:2008-10-20 10:58:00
Liczba wyświetleń:482