Kilka słów o projekcie

„Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom” to Partnerski Projekt Regio, będący jedną z siedmiu akcji Comenius’a zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Comenius jest jednym z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Nasz projekt realizujemy wspólnie z partnerem ze Słowacji, a językiem komunikacji w ramach projektu jest język słowacki, jako jeden z oficjalnym języków Unii Europejskiej.
Nasze polsko-słowackie partnerstwo składa się z dwóch konsorcjów: Partner 1 (strona słowacka) i Partner 2 (strona polska).

W ramach konsorcjum – Partner 1 współpracują ze sobą:
1) Krajský školský úrad w Nitrze,
2) Spojená škola w Zlatych Moravcach,
3) Špeciálna základná škola s vyučovacim jazykom mad’arským z Hurbanova,
4) Centrum vol’neho času z Nesvad.

W ramach konsorcjum – Partner 2 współpracują ze sobą:
1) Powiat Węgrowski jako JST,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie,
3) Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie.

Czas realizacji projektu wynosi 2 lata – od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2014 roku.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zawarta została stosowna umowa – numer umowy 2012-1-SK1-COM13-04564 2 między Powiatem Węgrowskim, jako JST, a instytucją zarządzającą, tj. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z którą wsparcie finansowe na wynieść 38225 €.

Projekt zakłada szereg form aktywności podczas jego realizacji, m.in. spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, warsztaty i seminaria, turnieje sportowe które to przyczyniają się do optymalniejszego rozwiązywania problemów oraz poszerzenia oferty dotyczącej edukacji szkolnej.

Projekt ukierunkowany jest na kształcenie specjalne, z tym że uczniowie nie są bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu.

W ramach realizacji projektu „Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom” odbędą się cztery 4-5 dniowe spotkania robocze, połączone z warsztatami i wymianą dobrych praktyk, w których uczestniczą wszyscy partnerzy (7 podmiotów), po dwa spotkania w Polsce (na terenie Powiatu Węgrowskiego) i Słowacji (na terenie kraju nitrzańskiego i południowo-zachodniej części kraju).

Ponadto partnerzy dokonają zakupu szeregu pomocy dydaktycznych, do sportowych gier zespołowych (m.in. unihokej) i indywidualnych, wykorzystywanych bezpośrednio przez uczniów – w naszym przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-11-19 11:39:38
Data utworzenia:2012-11-19 11:39:38
Data modyfikacji:2012-12-06 09:33:11
Liczba wyświetleń:395