Uchwała nr 206/124/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 177/107/09 z dnia 24 lutego 2009 roku

 

Działając na podstawie art. 36a ust 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku – j.t. Nr 256 poz 2572 z późn. zm.), a także art. 32, ust 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku – j.t. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

 

§1

 

Uchylić uchwałę Zarządu Powiatu Węgrowskiego nr 177/107/09 z dnia 24 lutego 2009 roku dotyczącą powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku na okres 1 marca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2009-06-23 09:18:09
Data utworzenia:2009-06-23 09:18:09
Data modyfikacji:2009-06-23 09:19:54
Liczba wyświetleń:408