Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady   Powiatu Węgrowskiego  w  dniu  30 grudnia 2005 r. (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego.
5.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
6.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2005 roku.
7.       Interpelacje i zapytania radnych.
8.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmiany uchwały nr XXII/152/05 z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok;
2)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
3)      określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata;
4)      wyrażenia zgody na użyczenia lokali zajmowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie.
5)      zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego;
6)      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na 2006 r.;
7)      zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na 2006 r.
9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.   Przyjęcie protokołu XXX  sesji Rady Powiatu  z dnia 30 listopada 2005 r.
11.   Wolne wnioski i oświadczenia.
12.  Zamknięcie sesji.
 
Spotkanie Noworoczne -sala konferencyjna, godz. 1300
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:19:03
Data utworzenia:2006-12-29 23:19:03
Data modyfikacji:2006-12-29 23:19:03
Liczba wyświetleń:672