Uchwała Nr XXXVII/249/06 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29 września 2006 r. w sprawie włączenia się Powiatu w realizację programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)            uchwala się co następuje:                                                                                      

 

§ 1

 

1.      Widząc potrzebę dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu uznaje się   za konieczne włączenie się Powiatu Węgrowskiego w realizację programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski”, stanowiącego załącznik do uchwały.

 

2.      Zaleca się Staroście Węgrowskiemu i Zarządowi Powiatu podjęcie działań w celu włączenia się jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego w realizację programu „Bezpieczny Powiat Węgrowski”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Program "Bezpieczny Powiat Węgrowski"

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:19:36
Data utworzenia:2007-01-07 16:19:36
Data modyfikacji:2007-01-07 16:19:56
Liczba wyświetleń:594