Uchwała Nr II/18/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

     Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 38 ust. 1 pkt. 6 i ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala    się    następujący     skład   osobowy   Komisji   Bezpieczeństwa

i  Porządku  Publicznego:

 

1.

Pan Leszek Onaszkiewicz

- Przewodniczący Komisji

2.

Pan Andrzej Kruszewski

- Członek Komisji

3.

Pan Leszek Łozowski

- Członek Komisji

4.

Pani Anna Mytkowska

- Członek Komisji

5.

Pan Marek Renik

- Członek Komisji

6.

Pani Jadwiga Sokulska

- Członek Komisji

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:21:56
Data utworzenia:2011-02-09 12:21:56
Data modyfikacji:2012-07-13 09:52:43
Liczba wyświetleń:418