Uchwała Nr 197/138/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w pawilonie głównym dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie”.

Działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. – tj.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Upoważnić Pana Janusza Bauma – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie  do składania oświadczeń woli w związku  z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w pawilonie głównym dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZARZĄD POWIATU WĘGROWSKIEGO:

 

 

Bogdan Doliński - Starosta

 

Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta

 

Ewa Besztak- Członek Zarządu Powiatu                                         

 

Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu               

 

Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu              

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 15:05:31
Data utworzenia:2007-01-07 15:05:31
Data modyfikacji:2007-01-07 15:05:31
Liczba wyświetleń:572