Uchwała Nr III/16/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Węgrowskiego

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz   § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego przyjętego uchwałą nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Pana Bogdana Dolińskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:41:48
Data utworzenia:2007-01-07 03:41:48
Data modyfikacji:2007-06-11 00:37:49
Liczba wyświetleń:553