Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. 25 792 26 61, fax 25 74 09 249, fax. 25 792 26 61 wew.222

e-mail: wkt@powiatwegrowski.pl

Skład osobowy:

Katarzyna Świętochowska - Naczelnik
Tel. 25 74 09 240

Tel. 25 792 26 61 wew.108, pok. nr 20

e-mail: katarzyna.swietochowska@powiatwegrowski.pl

Iwona Sulich - Zastępca Naczelnika
Tel. 25 74 09 241

Tel. 25 792 26 61 wew.140, pok. nr 21

e-mail: iwona.sulich@powiatwegrowski.pl


REJESTRACJA POJAZDÓW


Wanda Brzezik - podinspektor
Tel. 25 74 09 246

Tel. 25 792 26 61 wew.144, pok. nr 18

e-mail:  -


Olga Jaszczur - inspektor
Tel. 25 74 09 242
Tel. 25 792 26 61 wew.140, pok. nr 22

e-mail: olga.jaszczur@powiatwegrowski.pl


Katarzyna Skarżyńska - pracownik interwencyjny I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych.

Tel. 25 74 09 244,
Tel. 25 792 26 61 wew.140, pok. nr 22


PRAWO JAZDY


Brygida Rutkowska - podinspektor

Tel. 25 74 09 243
Tel. 25 792 26 61 wew.149, pok. nr 22

e-mail: brygida.rutkowska@powiatwegrowski.pl

Andrzej Kałuski - podinspektor
Tel. 25 74 09 245
Tel. 25 792 26 61 wew.144, pok. nr 18

e-mail: andrzej.kaluski@powiatwegrowski.pl


Wydział Komunikacji i Transportu posiada Filię w Łochowie.

Adres:

Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów
Tel.  25 643 78 60
Fax. 25 643 78 61

Interesanci przyjmowani są budynku Urzędu Miasta w Łochowie przy Alei Pokoju 75 pokój 220.
Pracownikami Filii są:
 
Urszula Sutkowska - inspektor

Maciej Kochanowski - pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych


 
W zakres działania Wydziału wchodzą sprawy:

 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów , wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
 3. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 5. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
 6. wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty zagranicę,
 7. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 8. sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
 9. określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
 10. przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 11. przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 12. przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 13. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego ) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 14. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
 15. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego,
 16. przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 17. przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 18. wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 19. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 20. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 21. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
 22. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 23. wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 24. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych po raz pierwszy,
 25. wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 26. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 27. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 28. wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 29. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 30. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
 31. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu osób i rzeczy w transporcie drogowym.

 Zadania pracowników Filii są takie same jak pracowników Wydziału z wyjątkiem:

 1. sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
 2. określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
 3. wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 4. wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 5. wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 6. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 7. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 8. wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 9. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 10. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
 11. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu osób i rzeczy w transporcie drogowym.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2014-03-05 00:00:00
Data utworzenia:2006-12-28 23:53:21
Data modyfikacji:2015-09-27 20:14:23
Liczba wyświetleń:28339