Porządek XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 r.


 
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXVIII nadzwyczajną sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu  11 października  2005 r.  (wtorek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok..
6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w "Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2006"".
7.       Zamknięcie sesji.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:17:54
Data utworzenia:2006-12-29 23:17:54
Data modyfikacji:2006-12-29 23:17:54
Liczba wyświetleń:662