Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr X/113/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz             art. 5a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się roczny program współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji w roku 2012, w brzmieniu załącznika do uchwały.

  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Program-wspolpracy-2012.doc79,00kBBrak podpisu
Program_wspolpracy-2012-zalaczniki.doc90,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 12:26:50
Data utworzenia:2011-12-02 12:26:50
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:364