Porządek X sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady  Powiatu  Węgrowskiego w dniu 12  listopada 2003 r. (środa) o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 
Część I uroczysta:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie aktów mianowań na stopnie oficerskie.
 5. Program patriotyczny z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

 
Część II:
 1. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:


  1. zgłoszenia kandydatur do IV edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego,
  2. zmian w budżecie powiatu na rok 2003,
  3. w sprawie wspólnej realizacji z gminami z terenu powiatu zadań w zakresie ochrony środowiska  i gospodarki odpadami,
  4. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wspólnego z gminami z terenu Powiatu Węgrowskiego opracowania "Programów Ochrony Środowiska wraz z Planami Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2011 dla Powiatu     Węgrowskieg

   oraz dla Gmin: Grębków, Wierzbno, Miedzna, Korytnica, Liw, Łochów, Sadowne, Stoczek i Miasta Węgrów".

  5. zmiany Uchwały nr VIII/60/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 5. Ocena stanu dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2003-2004.
 6. Ocena przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu
 8. Informacja Starosty Węgrowskiego o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokółu IX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w  dniu 12 września 2003 roku.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:57:50
Data utworzenia:2006-12-29 21:57:50
Data modyfikacji:2006-12-29 21:57:50
Liczba wyświetleń:649