Uchwała Nr 215/146/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych nr 1 i 3 położonych na parterze jednopiętrowego b


Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia:
 
 
§ 1
 
Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. powołać komisje w składzie:
 
Przewodniczący Komisji:
Andrzej Nowotka
 
Członkowie Komisji:
1.      Bogdan Soliński
2.      Ewa Grazyna Besztak
3.      Teresa Lidia Chabiera
4.      Leszek Henryk Onaszkiewicz
5.      Jan Miedniczek
6.      ……………………………………………..
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Bogdan Doliński – Starosta                           
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Besztak – Członek Zarządu                               
Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                           
Leszek Onaszkiewicz– Członek Zarządu
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:38:39
Data utworzenia:2007-01-05 02:38:39
Data modyfikacji:2007-01-05 02:38:39
Liczba wyświetleń:529