Uchwała nr 65/41/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia remontu fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 3, i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1.

 

Upoważnia się Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Pana Romana Postka do pełnienia funkcji inwestora zastępczego  i w związku z tym składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Węgrowskiego w sprawach dotyczących prowadzenia remontu fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

 

§2.

   

Traci moc uchwała nr 10/4/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia remontu zespołu zabytkowego siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk               - Starosta              

Leonard Rusjan                      - Wicestarosta                                      

Ewa Besztak                           - Członek Zarządu Powiatu   

Tadeusz Danaj                       - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski                - Członek Zarządu Powiatu   

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-10-23 15:21:15
Data utworzenia:2007-10-23 15:21:15
Data modyfikacji:2007-10-23 15:22:46
Liczba wyświetleń:524