Uchwała nr I/4/10 Rady Powiatu Węgrowskiego Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru Starosty Węgrowskiego

 

 

 

         Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym Starostą Węgrowskim wybrany został Pan Krzysztof Fedorczyk .

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-12-03 14:04:40
Data utworzenia:2010-12-03 14:04:40
Data modyfikacji:2012-07-13 09:43:45
Liczba wyświetleń:469