uchwała nr XII/90/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie upowaznienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z gminami powiatu węgrowskiego : Miedzna, Korytnica, Wierzbno, Sadowne, Grębków, Liw,Stoczek i miastem Węgrów w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n."Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem , dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z gminami powiatu węgrowskiego: Miedzna, Korytnica, Wierzbno, Sadowne, Grębków, Liw,  Stoczek  i miastem Węgrów porozumienia w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Węgrowie”

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),   Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z gminami:  Miedzna, Korytnica, Wierzbno, Sadowne, Grębków, Liw,  Stoczek i miastem Węgrów porozumienia, którego przedmiotem jest współfinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”

 

§ 2

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 3 września 2007 roku.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Beata Luberadzka
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 11:49:57
Data utworzenia:2007-12-07 11:49:57
Data modyfikacji:2007-12-07 12:00:23
Liczba wyświetleń:563