Słowacy w Węgrowie

Tym razem drugie robocze spotkanie w ramach polsko-słowackiego projektu „Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom”, zorganizowane przez Powiat Węgrowski, odbyło się w Polsce.

W dniach 8-12 kwietnia 2013 roku Węgrów gościł 20 uczestników tego projektu ze Słowacji. Grupie tej przewodzili: prednosta Milan Galaba – Krajský školský úrad w Nitre, Jana Bartova – menedżer projektu, Zita Záhorska – dyrektor szkoły specjalnej w Zlatych Moravcach oraz jej zastępczyni - Ivana Skačanowa, Zoltan Mišak - dyrektor szkoły specjalnej w Hurbanovie (szkoła z podstawowym językiem węgierskim).

Przypomnieć należy, że pierwsze projektowe robocze spotkanie, zorganizowane przez stronę słowacką, odbyło się w dniach 22–26 października 2012 r. na terenie kraju nitrzańskiego (południowo-zachodnia część Słowacji), głównie w Zlatych Moravcach.

Nasz wspólny projekt o międzynarodowym charakterze realizowany jest w ramach Partnerskiego Projektu Regio – Comenius, będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. 
Program pobytu Słowaków w Polsce był bardzo różnorodny i bogaty – głównie zdominowany został przez warsztaty, również w formie wyjazdowej. I tak w Siedlcach, na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym przeprowadzone zostały warsztaty z systemu edukacji i stosowanych w Polsce metod nauczania. Siedlecka uczelnia zauroczyła Słowaków bazą dydaktyczną, szczególnie znajdującą się w uniwersyteckiej bibliotece, z której korzystać mogą również słuchacze niewidomi. Podczas warsztatów w Węgrowie „Style i metody efektywnego zarządzania pracownikami”, „Psychologiczne podstawy kierowania relacjami międzyludzkimi”, „Jak radzić sobie ze stresem?” mieli oni okazję zapoznać się ze złożonością problemu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, relacji międzyludzkich oraz problemem stresu, który nie jest obcy nie jednemu nauczycielowi, zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Podczas obserwacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie słowaccy goście zapoznali się ze specyfiką i stosowaną w Ośrodku metodologią pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Ich szczególną uwagę przykuła prowadzona w Ośrodku dogoterapia i zajęcia sensoryczne.

W pracy nauczycielskiej w szkołach specjalnych ruch odgrywa bodajże podstawową rolę, dlatego został przeprowadzony cały cykl warsztatów z zakresu metodyki nauczania gry w piłkę ręczną, tenisa stołowego, skoków na trampolinie, a podczas wyjazdu na warszawski Torwar – z zakresu metodyki nauczania jazdy na łyżwach.

W ostatni dzień wizyty Słowaków odbyły się warsztaty mające za zadanie ukazać walory przyrodnicze naszego rejonu pn. „Turystyka w edukacji przyrodniczej i ekologicznej”.

Godziny wieczorne ich pobytu spędzone zostały również w atrakcyjny sposób, np. zaprezentowaliśmy im symultanę, szachowy turniej błyskawiczny. Gra królewska zawładnęła wszystkimi, a to za sprawą prezesa Krzanowskiego – miłośnika tej gry, będącego jednocześnie uczestnikiem projektu ze strony polskiej. (Ze strony słowackiej w projekcie uczestniczą cztery podmioty, ze strony polskiej – trzy).

Oprócz uroczystej powitalnej kolacji pierwszego dnia pobytu Słowaków, odbyło się również oficjalne spotkanie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z władzami naszego Powiatu: Starostą Węgrowskim – Krzysztofem Fedorczykiem i Wicestarostą – Ewą Besztak, podczas którego poruszono temat funkcjonowania systemu edukacji w krajach partnerskich. Gospodarze, jednocześnie beneficjenci projektu, przyjęli Słowaków z iście słowiańską gościnnością. Jeszcze kilka godzin później – po spotkaniu u p. Starosty dało się odczuć, że są pod głębokim wrażeniem.

Wszystko co dobre, szybko kończy się. I tak po tygodniu udanej, roboczej wizyty w ramach projektu „Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom” trzeba było się rozstać. Nic to – jeszcze tego roku, w październiku, trzecia odsłona projektu, podczas której również będziemy gospodarzami.

 

Tekst:

Tadeusz Krupa

Koordynator projektu, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki


Galeria: http://www.powiatwegrowski.pl/Event.aspx?EventId=7a652cf7-4256-4117-a85a-2510b4469cf4 Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-05-20 09:29:32
Data utworzenia:2013-05-20 09:29:32
Data modyfikacji:2013-05-20 09:35:59
Liczba wyświetleń:289