Uchwała nr XXIV/188/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyxczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy , przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2009 roku.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i pkt. 8 lit e. w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia   5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592  ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu w Węgrowie wyraża zgodę na zawarcie z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2009 roku.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumienia o którym mowa w ust. 1.
  3. Współfinansowanie o którym mowa w ust. 1 zawiera  koszty opracowania projektów technicznych przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych  oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:44:36
Data utworzenia:2009-01-21 11:44:36
Data modyfikacji:2009-01-21 11:50:15
Liczba wyświetleń:446