Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Collapse Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand Z życia organizacji pozarządowychZ życia organizacji pozarządowych
Honorowy Patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym Starosty Węgrowskiego
Expand Konsultowanie projektów uchwał Powiatu WęgrowskiegoKonsultowanie projektów uchwał Powiatu Węgrowskiego
Expand Konsultowanie projektów programów wspólpracy z Samorządem Województwa MazowieckiegoKonsultowanie projektów programów wspólpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Expand Programy współdziałaniaProgramy współdziałania
Informacje z realizacji programu współdziałania
Wzory wniosków, umów, ofert i sprawozdań
Expand Konkursy ofertoweKonkursy ofertowe
Expand Oferty - tryb pozakonkursowyOferty - tryb pozakonkursowy
Expand Mapa Aktywności Społecznej Powiatu WęgrowskiegoMapa Aktywności Społecznej Powiatu Węgrowskiego
Organizacje pożytku publicznego - 1%
Nadzór Starosty Węgrowskiego nad NGO
Collapse Stowarzyszenia - wykazStowarzyszenia - wykaz
Stowarzyszenia (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego)
Stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej
Uczniowskie Kluby Sportowe
Fundacje - wykaz
Organizacje kombatanckie - wykaz
Expand Ochotnicze Straże Pożarne - wykazOchotnicze Straże Pożarne - wykaz
Expand Koła Gospodyń Wiejskich - wykazKoła Gospodyń Wiejskich - wykaz
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Expand Oferty pracyOferty pracy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Stowarzyszenia - wykaz

Art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. – tj. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) stanowi, że nadzór na działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Przedmiotowa ustawa rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenie i stowarzyszenie zwykłe.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, ma statut, musi być zarejestrowane w sądzie rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy), może posiadać majątek, prowadzić działalność gospodarczą w formie niezarobkowej oraz otrzymywać dotacje w oparciu o zapisy art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, które nie posiada osobowości prawnej, nie podlega rejestracji, a jedynie pisemnemu zgłoszeniu do właściwego organu nadzorującego (Starosty), działa na podstawie własnego regulaminu, nie może prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i dotacji, a środki na swą działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

Art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) daje możliwość tworzenia uczniowskiego klubu sportowego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, które działają w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowskie kluby sportowe jak i stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie sprawy dotyczące stowarzyszeń załatwiane są przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-08-14 10:50:41
Data utworzenia:2012-08-14 10:50:41
Data modyfikacji:2014-02-19 13:35:36
Liczba wyświetleń:1683