Uchwała nr XXIV/192/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

Na podstawie art. 59 ust. 1, w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.

Podejmuje się zamiar likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie z końcem roku szkolnego 2008/09 roku.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:14:02
Data utworzenia:2009-01-21 11:14:02
Data modyfikacji:2009-01-21 12:17:27
Liczba wyświetleń:487