Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Porządek VIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 29 czerwca 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.  
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmian w budżecie Powiatu na rok 2007;
2)    zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 r.;
3)    zmian w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku;
4)    wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Łochów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;
5)    udzielenia pomocy finansowej dla miasta Węgrów na realizację zadania pod nazwą budowa pomnika Solidarności.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
8.    Analiza oferty instytucji kultury działających na terenie powiatu.
9.    Informacja nt. rozwoju  turystyki w powiecie węgrowskim - inwestycje.
10.    Informacja o przestrzeganiu  i stosowaniu  przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.
11.    Sprawozdanie z lat 2004-2006 z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Węgrowskiego.
12.    Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu węgrowskiego lata 2004-2006.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
14.    Przyjęcie protokołu VII  sesji Rady Powiatu  z dnia 20 kwietnia 2007 r.
15.    Wolne wnioski i oświadczenia.
16.    Zamknięcie sesji.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 10:36:03
Data utworzenia:2007-07-02 10:36:03
Data modyfikacji:2007-07-02 10:40:59
Liczba wyświetleń:668