Uchwała nr XXIV/189/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta

                                                 

            Na podstawie  art.66 ust.4 ustawy z dnia  29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn.zm) oraz art. 12 pkt11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm), uchwala się , co następuje :

 

 

                                                                                                                     §  1

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2008  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

                                                             

 

                                                                                                                     §  2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:52:38
Data utworzenia:2009-01-21 11:52:38
Data modyfikacji:2009-01-21 11:54:21
Liczba wyświetleń:479