Nagrody Starosty Węgrowskiego - 2007 r.

      W związku ze Świętem Edukacji Narodowej obchodzonym w całej Polsce adekwatnie do roli i znaczenia nauczycielskiego zawodu w polskim systemie oświaty i edukacji, również władze powiatu węgrowskiego, chcąc docenić rangę i znaczenie nauczycieli i wychowawców, po raz ósmy z rzędu podjęły się organizacji u siebie tego święta. Bardzo dobrą okazją ku temu stała się sesja Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października b.r., gdyż ostatnim punktem tej sesji było uroczyste wręczenie nagród Starosty Węgrowskiego dla 17 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym. W szkołach tych pracuje ponad 350 nauczycieli.  
      Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych na podstawie złożonych wniosków o Nagrodę Starosty Węgrowskiego przez dyrektorów poszczególnych szkół (placówek): 

1) Janusz Rudaś – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie,
2) Adam Uliński – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie,
3) Bogusław Iwanowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie,
4) Wojciech Łopaciński – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
5) Barbara Latecka – logopeda w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie,
6) Jarosław Besztak – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie,
7) Teresa Gielewicz – nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie,
8) Lucjan Jachowicz – nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie,
9) Marta Wierzchołowska – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
10) Jerzy Szeja – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
11) Ewa Szyndler Kułak –  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie,
12) Beata Zdanowska – rewalidacja, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie. 
      Każdy z wniosków zawierał stosowne opinie Rady Pedagogicznej oraz organizacji związkowych. Nagrodzeni dyrektorzy na podstawie wniosków poszczególnych członków Zarządu Powiatu, który zatwierdza wszystkie nagrody tego typu:
- p. Janusz Baum – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie,
- p. Andrzej Suchenek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
- p. Marek Dębski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie,
- p. Sławomir Ryszawa – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
- p. Danuta Domańska – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. 
      Zgodnie z Regulaminem wartość Nagrody Starosty Węgrowskiego wyniosła 1.160 zł. Wśród szeregu zaproszonych na uroczystość gości był również Dyrektor Delegatury siedleckiej Kuratorium Oświaty, p. Adam Skup, który wręczył p. Danucie Domańskiej Medal Komisji Edukacji Narodowej. 
      Z zebranych informacji wynika, że odznaczenia i nagrody resortowe oraz państwowe z nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Węgrowski otrzymali:
- p. Tadeusz Kresa, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie – Złoty Krzyż Zasługi,
- p. Jerzy Paruszkiewicz, emerytowany nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem – Medal KEN,
- p. Jolanta Stanicka, nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie – nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
- p. Małgorzata Szeja, nauczyciel języka polskiego w  Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie – nagroda Kuratora Oświaty. 
      Odznaczonym i nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje. 

Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 10:17:38
Data utworzenia:2009-08-10 10:17:38
Data modyfikacji:2009-08-10 10:22:05
Liczba wyświetleń:703