Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

UCHWAŁA NR III/33/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Podróż w przyszłość – zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży z gminy Miedzna”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Podróż w przyszłość – zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży z gminy Miedzna”.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:48:13
Data utworzenia:2011-02-09 12:48:13
Data modyfikacji:2012-07-13 09:58:52
Liczba wyświetleń:460