Uchwała Nr V/39/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2003 r w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) oraz § 38 ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego i § 25 ust. 3 Załącznika nr 3 do Statutu Powiatu Węgrowskiego (uchwała nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Powołać Panią  Ewę Grażynę  Besztak w skład Komisji Budżetu

i Finansów - ustalony uchwałą nr  II/8/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2002 r., -  w § 1, pkt. 9.

 

§ 2.

Powołać Panią Annę Grażynę Brodacką-Bartoszuk w skład Komisji Oświaty,   Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Promocji  Powiatu  ustalony  uchwałą

nr  III/20/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r., -  w § 1, pkt. 10.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:13:43
Data utworzenia:2007-01-07 01:13:43
Data modyfikacji:2007-01-07 01:13:43
Liczba wyświetleń:551