Porządek XX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu   26  listopada  2004 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       zmian w budżecie powiatu na rok 2004;
2)       trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno-wychowawczym o uprawnieniach szkół publicznych;
3)       wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest powiat węgrowski;
4)       zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych;
5)       zmiany uchwały nr XVIII/127/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6)       zmiany uchwały nr XIX/129/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgrowie
7.       Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego.
8.       Ocena stanu dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2004-2005.
9.       Informacja o przestrzeganiu i stosowaniu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.
10.    Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie.
11.    Przyjęcie protokółu XIX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 22 października 2004 r.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia.
13.    Zamknięcie sesji.
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:08:19
Data utworzenia:2006-12-29 23:08:19
Data modyfikacji:2006-12-29 23:08:19
Liczba wyświetleń:716