Uchwała Nr 106/62/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektu „Śladami Karola Wojtyły i Kornela Makuszyńskiego” dofinansowanego ze środków PFRON

            Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1.

1.         Upoważnić Panią Hannę Kasperowicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektu „Śladami Karola Wojtyły i Kornela Makuszyńskiego” dofinansowanego ze środków PFRON  - zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych .

2.         Zaciąganie zobowiązań dotyczy kwoty obejmującej całkowity koszt przedsięwzięcia, tj. 18.451,00 zł, w tym wnioskowanej w PFRON kwoty wynoszącej 11.050,00 zł

3.         Dofinansowanie projektu ze środków PFRON na kwotę niższą lub wyższą niż wymieniona w ust. 2 odpowiednio obniża lub podnosi łączną kwotę zaciągania zobowiązań. 

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu oraz Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgrowie.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski           

Leonard Rusjan - Wicestarosta                                            

Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu              

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu          

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2008-04-03 11:08:01
Data utworzenia:2008-04-03 11:08:01
Data modyfikacji:2008-04-03 11:10:12
Liczba wyświetleń:494