Uchwała Nr V/60/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, KulturyFizycznej i Promocji Powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu  na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

  

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
PLAN_PRACY.docx13,49kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 11:44:16
Data utworzenia:2011-05-12 11:44:16
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:361