Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXXIX/307/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wypełniając postanowienia § 3 uchwały Nr XXXVI /288/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” oraz trybu i zasad jego nadawania, uwzględniając pozytywną opinię Kapituły Honorowej za szczególne zasługi dla Powiatu Węgrowskiego i jego mieszkańców, nadaje się tytuł honorowy „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”:

 

JE Ks. Biskupowi Antoniemu Dydyczowi – Ordynariuszowi Diecezji Drohiczyńskiej

Panu Adamowi Struzikowi - Marszałkowi Województwa Mazowieckiego 

Panu Jackowi Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu

Panu Ludwikowi Rakowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego

Panu Michałowi Strąkowi – Dyrektorowi Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Panu Markowi Kwiatkowskiemu – Właścicielowi Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego i Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 13:33:28
Data utworzenia:2010-10-22 13:33:28
Data modyfikacji:2010-10-22 13:35:01
Liczba wyświetleń:433