Uchwała nr 51/32/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2007 r. sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Na podstawie § 10 Uchwały Nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

750

Administracja publiczna

19 000

19 000

75020

Starostwa powiatowe

19 000

19 000

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

15 000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych

4 000

0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0

4 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 800

2 800

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

2 800

2 800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 800

0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0

2 800

 

Razem

21 800

21 800

 

§ 2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

                                                             

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta     

Leonard Rusjan – Wicestarosta    

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu 

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-08-03 15:06:52
Data utworzenia:2007-08-03 15:06:52
Data modyfikacji:2007-08-03 15:08:39
Liczba wyświetleń:562