Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012


Bazując na danych demograficznych oraz propozycjach szkół Zarząd Powiatu Węgrowskiego określił w drodze uchwały plan naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012:
 
Licea Ogólnokształcące: 17 oddziałów – 510 uczniów, w tym:
 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza; ul.  Adama Mickiewicza 3; 07-100 Węgrów:
– 8 oddziałów x 30 uczniów,
2) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:
– 3 oddziały x 30 uczniów,
3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej; ul. S. Wyspiańskiego 18; 07-130 Łochów:
– 4 oddziały x 30 uczniów,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:
– 2 oddziały x 30 uczniów.
 
Licea Profilowane: 1 oddział – 30 uczniów, w tym:
 
1) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: 
- 1 oddział x 30 uczniów: kształtowanie środowiska
 
Technika: 5 oddziałów – 150 uczniów, w tym:
 
 1) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:
– 5 oddziałów x 30 uczniów: technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej. 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 8 oddziałów – 216 uczniów, w tym:
 
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów:
– 4 oddziały x 30 uczniów: zawód elektryk (warsztaty szkolne – 30 uczniów); zawód mechanik pojazdów samochodowych (warsztaty szkolne – 30 uczniów); 1 oddział (klasa
wielozawodowa, cykl 2 letni – 30 uczniów);  1 oddział (klasy wielozawodowe, cykl 3 letni – 30 uczniów),
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne:
– 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 30 uczniów,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa; ul. Fabryczna 57; 07-132 Ostrówek:
– 2 oddziały (klasy wielozawodowe) x 25 uczniów,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów:
- 1 oddział x 16 uczniów: kucharz małej gastronomii (absolwenci gimnazjum specjalnego z upośledzeniem lekkim normy intelektualnej)
 
Razem:  31 oddziałów – 906 uczniów.
 
Nabór do szkół dla dorosłych (kształcenie nieodpłatne):
 
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: – 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie ZSZ) – 30 osób,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: – 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie ZSZ) – 30 osób,
- Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego; ul. Bohaterów Warszawy 10; 07-100 Węgrów: - 1 oddział (cykl trzyletni na podbudowie ZSZ, zawód: technik handlowiec i  technik mechanik) – 30 osób,
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; ul. T. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne: - 1 oddział (technik administracji), cykl dwuletni – 30 osób.
 
UWAGA!!!
 
- Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, że liczba kandydatów, którzy uzyskają odpowiednią (określoną przez szkołę) liczbę punktów i złożą oryginały świadectw i zaświadczeń w wybranym typie szkoły wyniesie, co najmniej 30 osób (nie dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOSW w Węgrowie).
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziałów niepełnych będą mogli skorygować swój wybór w czasie rekrutacji uzupełniającej. W przypadku szkół dla dorosłych odbywa się rozmowa kwalifikacyjna (zamiast kryterium punktowego).
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-03-02 09:59:03
Data utworzenia:2012-03-02 09:59:03
Data modyfikacji:2014-03-21 14:08:04
Liczba wyświetleń:472