Uchwała nr XVIII/153/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (D.Z.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje

 

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego  na lata 2007-2013, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013..pdf149,15kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-08-22 08:27:18
Data utworzenia:2008-08-22 08:27:18
Data modyfikacji:2008-08-22 08:44:09
Liczba wyświetleń:786