Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XVII/115/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm. /, Rada Powiatu postanawia, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004- 2006 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:39:28
Data utworzenia:2007-01-07 00:39:28
Data modyfikacji:2007-01-07 00:39:28
Liczba wyświetleń:605