Uchwała nr XVI/136/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

   działając na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 11 ust. 1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 roku, nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie stanowiącego załacznik do uchwały  nr 316/179/2002 Zarzadu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2002 r., Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1

Powołuje się Radę Muzeum, działającą przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w następującym składzie:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2. Maria Koc - Wiceburmistrz Węgrowa 

3. Ks. Henryk Drozd - Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

4. Bogusław Szymański - Wójt Gminy Liw

5. Mirosław Roguski - Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Liwskiej "Zamek Liw"

 

§ 2

Rada Muzeum wykonuje zadania wynikające z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
Data wytworzenia informacji:2008-05-08 15:03:43
Data utworzenia:2008-05-08 15:03:43
Data modyfikacji:2008-05-08 15:17:05
Liczba wyświetleń:826