Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Jaworek 32
07-111 Wierzbno 

Numer telefonu: 0257934730

E-mail: mow.jaworek.32@gmail.com

Dyrektor - dr Mariusz Dobijański 

p.o. Kierownika Internatu - mgr Anna Guzek (od 1 października 2012 roku)


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku jest placówką resocjalizacyjno - rewalidacyjną dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim płci męskiej w wieku od 10 do 18 lat.
W jego skład wchodzą:
- Internat,
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla chłopców niedostosowanych społecznie z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub w normie intelektualnej,
- Gimnazjum Specjalne dla chłopców niedostosowanych społecznie z upośledzeniem umysłowych w stopniu lekkim lub w normie intelektualnej.
Od 1 września 2011 roku do Ośrodka przyjmowani są również chłopcy niedostosowani społecznie lecz w normie intelektualnej, co wynika z realizacji identycznej podstawy programowej w szkołach tego Ośrodka, zarówno dla osób z normą intelektualną, jak i osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2007-05-16 14:18:04
Data utworzenia:2007-05-16 14:18:04
Data modyfikacji:2014-07-02 14:42:06
Liczba wyświetleń:9114