Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Pierwsze robocze spotkanie

W dniach 22–26. października 2012 r. osiemnastu członków zespołu zadaniowego  uczestniczyło w pierwszym roboczym spotkaniu projektowym „Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom” organizowanym przez stronę słowacką na terenie kraju nitrzańskiego (w Polsce odpowiednik województwa) w południowo-zachodniej części Słowacji. Pierwsze spotkanie (22.X.) miało miejsce w szkole specjalnej w Zlatych Moravcach. Delegację Powiatu tworzyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego na czele z p. Wicestarostą – Ewa Besztak, SOS-W w Węgrowie z p. Dyrektor - Hanną Kasperowicz i Wicedyrektor - p. Agnieszką Wiśniewską, a także Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie z Prezesem - p. Wiesławem Krzanowskim. 

Spotkanie było inauguracją słowacko-polskiego projektu Comenius – Partnerskie Projekty Regio, będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt „Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom” ma charakter międzynarodowy i realizowany jest we współpracy ze Słowacją.

Program pobytu był bardzo różnorodny i bogaty. Podczas hospitacji zajęć w szkołach w Zlatych Moravcach i Hurbanovie polscy goście zapoznali się ze specyfiką i stosowaną przez Słowaków metodologią pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Wzięli również udział w warsztatach dotyczących problemu agresji i radzenia sobie w sytuacjach stresowych; wspierania zdrowia psychicznego nauczycieli i zapobiegania wypaleniu zawodowemu; zarządzania personelem z uwzględnieniem predyspozycji osobowych. Oprócz zajęć teoretycznych dużo miejsca poświęcono zajęciom praktycznym. Odbywały się one w Centrum vol’neho času w Nesvadach - poznanie technik wyplatania wyrobów z wikliny, z łusek kukurydzy oraz tkactwa, a w szkole w Zlatych Moravcach - naukę kilku tańców (cha- chy, country, tańca przyjaźni).

Prowadziliśmy również rozgrywki sportowe ze Słowakami - zarówno w Nesvadach jak i w Zlatych Moravcach - w halowej piłce nożnej, piłce nożnej na otwartej przestrzeni (boisko typu „Orlik”), tenisie stołowym, mini piłce nożnej oraz w unihokeja. 

Ciekawym doświadczeniem był pobyt w założonym jeszcze w XIX w. Obserwatorium Astronomicznym w Hurbanovie, gdzie odbył się interesujący wykład i pokaz dotyczący budowy wszechświata. W Obserwatorium tym prowadzone są nie tylko obserwacje i pomiary astronomiczne ale również meteorologiczne i sejsmiczne.

Na zakończenie spotkania projektowego na Słowacji uczestnicy mieli okazję wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami podczas prezentacji tańców w specjalnie na tę okazję przygotowanych strojach oraz podczas międzynarodowych turniejów tenisa stołowego, piłkii nożnej i unihokeja.

Zostaliśmy niezwykle ciepło i serdecznie przyjęci przez Słowaków. Na każdym kroku dało się odczuć życzliwość i staranie p. Zity Záhorskiej - Dyrektor Szkoły w Zlatych Moravcach oraz jej zastępczyni - Ivany Skačanowej, p. Zoltana Mišaka - Dyrektora szkoły specjalnej w Hurbanovie z podstawowym językiem węgierskim (w rejonie zlatomorawskim oraz komarnickim w południowo-zachodniej Słowacji, w których przebywaliśmy znaczący odsetek stanowią mniejszości narodowe: węgierska i romska), Karola Alföldi’ego - Dyrektora Centrum vol’neho času w Nesvadach, a także pracowników wszystkich wymienionych placówek, aby cały pobyt był jak najbardziej owocny i przyjemny.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-11-19 15:33:00
Data utworzenia:2012-11-19 15:33:00
Data modyfikacji:2013-07-03 11:18:20
Liczba wyświetleń:331