Uchwała Nr III/24/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

            Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z  2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  uchwala  się, co następuje:

 

§ 1.

 

Do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada Powiatu Węgrowskiego deleguje Radnych: Pana Zygmunta Orłowskiego i Pana Krzysztofa Fedorczyka .

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:13:21
Data utworzenia:2007-01-07 01:13:21
Data modyfikacji:2007-01-07 01:13:22
Liczba wyświetleń:560